domingo, 16 de octubre de 2011


En la vida quotidiana un nen té infinitat de vivències, un bon educador és el que canalitza les seves experiències i per a que aquestes li interessin
han de ser properes a la realitat, sense oblidar experiencies que li propicien sorpresa per desconegudes.